วิธีสั่งซื้อสินค้า

การซื้อสินค้าคุณจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งส่งสินค้า โดยคลิกที่ สมัครสมาชิกใหม่ แล้วกรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วคลิก OK ข้อมูลการ Login และ Password จะส่งให้ทางอีเมล์ที่คุณได้สมัครไว้ ให้นำข้อมูลนั้นมา Login ที่หน้าเว็บไซต์การสั่งซื้อสินค้า
เมื่อ Login เข้าระบบแล้วให้เลือกสินค้าตามที่ต้องการ ถ้าต้องการซื้อสินค้าใดก็ให้คลิกที่รูปตะกล้านั้น ๆ เพื่อซื้อสินค้า


เมื่อเลือกสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การชำระเงินให้คลิกที่ ชำระเงิน หรือถ้าต้องการแก้ไขรายการสินค้า ก็ให้คลิกที่ แก้ไขรายการสินค้า


เลือกวิธีการชำระเงิน คลิก เลือกวิธีชำระเงิน (ในขณะนี้มีการชำระเงินโดยโอนเงินผ่านธนาคารอย่างเดียวเท่านั้น)

คลิกที่ ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเพียงเท่านี้ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้ว และจะมีอีเมล์แจ้ง การสั่งซื้อสินค้าของคุณไปทางอีเมล์ตามที่สมัครสมาชิกไว้ด้วยแจ้งยืนยันการโอนเงินผ่านธนาคาร

ในกรณีที่คุณสั่งซื้อสินค้าโดยเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน ธนาคาร ถ้าคุณชำระเงินค่าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งยืนยันการโอนเงิน ได้ที่หน้าเว็บไซต์ โดยให้ Login เข้าระบบก่อนแล้วคลิกที่ แจ้งยืนยันการโอนเงิน จากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ ส่งข้อมูลการดูข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่ง
คุณสามารถดูรายการสั่งซื้อสินค้า และสถานะการจัดส่งสินค้าได้ โดยคลิกที่ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าและจัดส่ง (ต้อง Login เข้าระบบก่อน) ถ้าต้องการดูรายการของหมายเลขสั่งซื้อใด ก็ให้คลิกที่ รายละเอียด ของหมายเลขใบสั่งซื้อนั้น ๆ
รายละเอียดของใบสั่งซื้อ